POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO – SLAVONSKA
Josipa Runjanina 1, 34 000 Požega, tel.: +385 34 254 111
požeško-slavonska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Pakrac

Policijska postaja Pakrac

Policijska postaja Pakrac

Mjesto: Pakrac

Adresa: Matice Hrvatske 4


Telefon: 034/454 639  

Faks: 034/454 602
  
 

Policijska postaja Pakrac obuhvaća područje gradova Pakraca i Lipika, koje zauzima površinu od 570,82 km², a na istom je nastanjeno 15 529 stanovnika.

Od važnijih prometnica područjem u nadležnosti Policijske postaje Pakrac prolaze četiri državne ceste, i to: D 5 (G. P. Terezino Polje - Virovitica - V. Zdenci - Daruvar - Okučani - G. P. St. Gradiška), D 26 (Vrbovec - Čazma - Garešnica - Dežanovac - Daruvar), D 38 (Pakrac - Požega - Pleternica - Đakovo) i D 47 (Lipik - Novska - H. Dubica - H. Kostajnica - Dvor).

Policijska postaja Pakrac mješovita je policijska postaja te shodno tome u njoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija, kao i upravni poslovi.

Operativno dežurstvo zaprima dojave od građana ili Operativno–komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske. Prati i usmjerava izvršenje zadataka, upućuje policijske službenike kriminalističke i temeljne policije na izvršenje zadaća na terenu, a u koordinaciji sa rukovodstvom Policijske postaje, kao i Operativno–komunikacijskim centrom Policijske uprave.
           
Temeljna policija obavlja poslove zaštite života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštite imovine, sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela, prijestupa i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela, prijestupa i pre­kršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslove sa strancima na temelju zakona te druge poslove određene zakonom.

Kriminalistička policija bavi se poslovima sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela, prijestupa i prekršaja te traganja za počiniteljima kaznenih djela, prijestupa i pre­kršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, a organizirana je preko policijskih službenika koji rade na poslovima obrade kriminaliteta. Obavljaju poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslove suzbijanja zlouporabe opojnih droga, poslove suzbijanja maloljetničke delikvencije i kazneno–pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.

Upravni poslovi obavljaju poslove određivanja MBG, prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, obavljaju poslove registracije vozila, poslove nabavke i registracije vatrenog oružja, poslove državljanstva i poslove vezane za boravak i rad stranaca.

Policijskom postajom rukovodi načelnik Robert Hrastić.